اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت ستاره آبی فسا (سهامی خاص) در تاریخ 18/8/87 به شماره 914 در این اداره ثبت و در تاریخ مذکور از نظر امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها مربوط به مراکز مخابراتی از قبیل نگهداری از مراکز مخابراتی و الکترونیکی، نصب سوییچ فیبرنوری، کابل کشی، انجام کلیه امور مربوط به برق از قبیل راه اندازی شبکه های برق خانگی و کشاورزی، کابل کشی، حفظ و نگهداری از فضای سبز، صادرات و واردات کالا با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم و سی و پنج درصد آن به موجب گواهی شماره 2965 مورخ 12/8/87 به حساب جاری 6040 شرکت نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: فسا، فاز 3 ، خیابان توحید غربی، کوچه 566 ، پلاک 100 ، کدپستی 01736 - 74617 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضای مجاز: آقایان مصطفی رسول زاده به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و حسین کمالی سروستانی نایب رییس هییت مدیره و خانم صدیقه رسول زاده عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بانکی با امضای مصطفی رسول زاده مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرسان شرکت: خانم ملک کمالی به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی رسول زاده بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی