اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/01/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/01/18

آدرس: استان تهران شهر تهران بازار بزرگ پاساژ اردیبهشت جدید ط دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/01/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/1/1387 تحت شماره 321854 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/1/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع انواع طلا (بجز مسکوکات طلا و شمش) حق العمل کاری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات بصورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران بازار بزرگ پاساژ اردیبهشت جدید ط دوم پ 13/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 - 5 -آقای محرم اخگری به سمت رییس هییت مدیره. 2 - 5 -آقای ابوالفضل اخگری به سمت عضو هییت مدیره. 3 - 5 -آقای ابوالفضل اخگری به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 -اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی