اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 12628

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/2/82 شرکت تضامنی کلانتری و شرکا ثبت شده به شماره( 12628 ) آقای احد قویدل برابر سندرسمی شماره ( 117824 )مورخ 7/2/82 دفتر خانه رسمی شانزده تبریز کلیه سهم الشرکه خود را به خانم اعظم موید واگذار نمود و خانم اعظم موید به سمت رییس هییت مدیره انتخاب و منبعدحق امضا در کلیه موارد با مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی