اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/10/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 4/10/82 تحت شماره 213894 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/10/82 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام معاملات بازرگانی صادرات و واردات و اخذ نمایندگی اخذ هرگونه وام از منابع داخلی و خارجی تصدی به کلیه عملیات واگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و خرید کارخانجات و سهام شرکت و موسسات خودرو. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط 3 واحد 379/4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 2 ریال منقسم به 000 ‚ 1 سهم 000 ‚ 000 ‚ 2 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 700 ریال آن طی گواهی شماره 255/1142/124 مورخه 16/9/82 بانک صادرات ایران شعبه مفتح نبش عارف پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: غلامعلی مهدوی به سمت رییس هییت مدیره و حسین آدینه پورجمال به سمت نایب رییس هییت مدیره و ساسان مهدوی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضای منفرد مدیر عامل یا به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی نوروزی به سمت بازرس اصلی و آقای جعفرشیرچنگ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی