اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/05

آدرس: خرم آباد خ آیت اله کاشانی کوچه دی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت توسعه سما نور ( سهامی خاص) که در تاریخ 5/6/86 تحت شماره 6379 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکت ها در مورخ 5/6/86 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات، نصب سیستم های مخابراتی و سانترال، اجرای شبکه های کابل هوایی و زمینی، مخابرات، اجرای پروژه های برق رسانی و نصب کنتاکتورهای برق در دستگاه های دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: خرم آباد، خ آیت اله کاشانی کوچه دی پلاک 23/4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که 35 % آن طبق گواهی 90 22/5/86 بانک ملی بحساب جاری 1332 واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: ساحره فاضل نژاد 50 سهم، حمید فاضل نژاد 30 سهم، ملوک آرین 20 سهم. 6 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: ساحره فاضل نژاد به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، حمید فاضل نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و ملوک آرین به سمت عضو هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب و مقرراً کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره باامضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه. 8 بازرسان اصلی و علی البدل: سمیه قهرمانی نژاد و شیما شمس بیرانوند به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال تعیین گردیدند. 9 روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی