اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 29323

شناسه ملی: 10320782516

تاریخ ثبت: 1391/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/03/20

کد پستی: 1476998611

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک خ بهار نبش اشرفی اصفهانی ساختمان مهر پ 1 واحد 19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/20:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 20/03/1391 تحت شماره 29323 و شناسه ملی 103207XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/03/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: برگزاری و شرکت در مسابقات ورزشی در داخل از کشور ارایه کلیه خدمات ورزشی ارایه خدمات مشاوره در زمینه تجهیز سالنهای ورزشی برگزاری دوره ی آموزش ورزشی در داخل کشور و ارایه کلیه خدمات آموزش ورزشی پس از اخذ مجوزهای لازم و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی با اخذ مجوز و تاییدیه لازم از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک خ بهار نبش اشرفی اصفهانی ساختمان مهر پ 1 واحد 19 ـ کدپستی 147699XXXX 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای حسین مارالانی تبریزی به شماره ملی 005085XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حبیب اله مدرسی به شماره ملی 459104XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای احمد کرمی به شماره ملی 005621XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حبیب اله مدرسی به شماره ملی 459104XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی