اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/28

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه ستاری بلوار فردوس غربی پروانه شمالی ک 14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/28:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/13:

شرکت فوق در تاریخ 28/9/1386 تحت شماره 312383 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/9/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه مراقبت آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستانی در قالب مهدکودک اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسیهلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه ستاری بلوار فردوس غربی پروانه شمالی ک 14 پ 17 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسین هدایتی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم آزاده شمسی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم زینب درگاهی به سمت عضو هییت مدیره.(به عنوان عضو علی البدل). 45 خانم معصومه هدایتی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 خانم جمیله شمسی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیر عامل به اتفاق (رییس هییت مدیر ه) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 خانم مهری شمسی به عنوان بازرس اصلی 22 خانم الهه خصالی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی