اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/10/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/10/83 تحت شماره 10210 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و حومه به نمایندگی از طرف سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی جهت ارایه سرویس های معین شده در پروانه های بهره برداری برابر مجوز شماره 23761/17 - 23/9/83 سازمان تاکسیرانی کرج. 2 - مرکز اصلی شرکت: کرج- باغستان، باغستان غربی بیمارستان تخصصی البرز. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای سید آقا قرانی دامداباجا به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای هادی رمضان پور درویشی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره آقای هادی رمضان پور درویشی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی