اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 38330

شناسه ملی: 14004161791

تاریخ ثبت: 1393/04/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 5143886481

آدرس: تبریز خ منبع آب کوی شهید علی نژاد پلاک 8

تاریخ تاسیس: 1393/04/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/02:

شرکت با مسیولیت محدود آرمین شفق سهند تبریز در تاریخ 02/04/1393 به شماره ثبت 38330 به شناسه ملی 140041XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: حمل و نقل درون شهری ـ پس از اخذ مجوزهای لازم( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تبریز ـ خ منبع آب ـ کوی شهید علی نژاد ـ پلاک 8 کدپستی 514388XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد قیاس رهبری مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه باقر لطف اله پور مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه ـ اولین مدیران شرکت: آقای قیاس رهبری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 519886XXXX آقای باقر لطف اله پور به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 138019XXXX برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای باقر لطف اله پور و قیاس رهبری همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 001010XXXX116976XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی