اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 515229

شناسه ملی: 14007063190

تاریخ ثبت: 1396/06/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان ری بخش خاوران دهستان خاوران شرقی روستا سایت خاوران محله شهرک صنعتی خاوران خیابان سایت فن آوران خیابان شقایق پلاک 1727 طبقه همکف

کد پستی: 1865167789

تاریخ تاسیس: 1396/06/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/06:

250,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/22:

250,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ 250000000 ریال بمبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 2500 سهم 400000 ریالی با نام از محل آورده نقدی بمبلغ 750000000 ریال طی گواهی شماره 215307 / 08 / 0075 / 98 / ص مورخ 14/7/98 بانک ملی شعبه مستقل حافظ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ 980909XXXX34255 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بهمنش به شماره ملی 037087XXXX و خانم معصومه کرمان پور به شماره ملی 038315XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای محسن نجفی به شماره ملی 038524XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی 038385XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای مصطفی نجفی به شماره ملی 038651XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات اسناد مالی و عادی اداری و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980818XXXX19577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان ری ـ بخش خاوران ـ دهستان خاوران شرقی ـ روستا سایت خاوران ـ محله شهرک صنعتی خاوران ـ خیابان سایت فن آوران ـ خیابان شقایق ـ پلاک 1727 ـ طبقه همکف کدپستی 186516XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970522XXXX36821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، میدان حسن آباد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید عبداله میرزایی، پلاک 75 ساختمان در راه حق، طبقه همکف کدپستی 113674XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960824XXXX49578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/22:

تاسیس شرکت سهامی خاص مبین ابزار آرتمن درتاریخ 22/06/1396 به شماره ثبت 515229 به شناسه ملی 140070XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه، توزیع، خرید و فروش، تولید، واردات، صادرات و پخش انواع ابزارآلات و ابزار آلات جوشکاری و قطعات جوشکاری و صنعتی و دستگاه های جوش و ماشین آلات صنعتی و چرخ های صنعتی و کلیه لوازم ایمنی و لباس ایمنی و کفش های ایمنی و تجهیزات ایمنی. گشایش اعتبار و ال سی برای شرکت نزد بانک ها. اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی. ایجاد شعبه داخلی و خارجی. اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از بانک های داخلی و خارجی. اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-میدان حسن آباد-خیابان امام خمینی (ره)-کوچه شهید ابوالفضل شجاعی-پلاک 33 -پاساژ المصطفی-طبقه همکف-واحد 16 - کدپستی 113663XXXX سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ 250000000 ریال منقسم به 2500 سهم 100000 ریالی می باشد تعداد 2500 سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره 025496 14 0075 96 / ص مورخ 27/4/96 از بانک ملی ایران شعبه حافظ به مبلغ 87500000 ریال ( 35 %) پرداخت گردید ومابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مهدی نجفی به شماره ملی 038385XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محسن نجفی به شماره ملی 038524XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی نجفی به شماره ملی 038651XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا بهمنش مقدم به شماره ملی 037087XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم معصومه کرمان پور به شماره ملی 038315XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960622XXXX46974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی