اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 170

شناسه ملی: 14008872550

تاریخ ثبت: 1398/10/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/10/07

کد پستی: 5661716481

آدرس: استان اردبیل شهرستان مشگین شهر بخش مرکزی شهر مشگین شهر محله شیخ حیدر خیابان آیت اله مشگینی خیابان باهنرشمالی پلاک 207 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/07:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/07:

تاسیس موسسه غیرتجاری مدرسه پیش دبستانی و دبستان سما مهر مشگین شهر در تاریخ 07/10/1398 به شماره ثبت 170 به شناسه ملی 140088XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تاسیس و راه اندازی و اداره مدرسه پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط شماره مجوز 1900/9629/407 تاریخ مجوز 28/03/1398 اداره کل اموزش و پرورش استان اردبیل مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر، بخش مرکزی، شهر مشگین شهر، محله شیخ حیدر، خیابان آیت اله مشگینی، خیابان باهنرشمالی، پلاک 207 ، طبقه همکف کدپستی 566171XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای عزیز پورمهدی کنده به شماره ملی 146110XXXX دارنده 6/000/000 ریال سهم الشرکه آقای حمید بدخشان به شماره ملی 167034XXXX دارنده 4/000/000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای عزیز پورمهدی کنده به شماره ملی 146110XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود آقای حمید بدخشان به شماره ملی 167034XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار وتعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی ونامه های عادی واداری با امضا آقای حمید بدخشان (رییس هییت مدیره) و آقای عزیز پورمهدی کنده ( مدیر عامل و عضو هییت مدیره) به صورت مشترک همراه بامهر موسسه معتبر خواهد بود ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 981007XXXX63186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی