اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 54081

شناسه ملی: 14004912222

تاریخ ثبت: 1394/02/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 8179949841

تاریخ تاسیس: 1394/02/20

آدرس: اصفهان ، سپاهان شهر ، ابتدای بلوار غدیر ، مجتمع تجاری مهتاب ، واحد 35

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/20:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود توسعه راهبردهای تعالی پارس درتاریخ 20/02/1394 به شماره ثبت 54081 به شناسه ملی 140049XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ ارایه خدمات مشاوره در زمینه های مختلف مدیریت و برگزاری سمینارهای مرتبط با مباحث مختلف مدیریتی با کسب مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، سپاهان شهر، ابتدای بلوار غدیر، مجتمع تجاری مهتاب، واحد 35 کدپستی 817994XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال نقدی می باشد که تماما پرداخت شده و دراختیار مدیران قرار گرفت اولین مدیران شرکت: لیلا فلاح دوست سراوانی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 032133XXXX دارنده 50000 ریال سهم الشرکه و معصومه تیموری دارستانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 129221XXXX دارنده 950000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا معصومه تیموری دارستانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 940220XXXX49204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی