اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 41507

شناسه ملی: 10420340997

تاریخ ثبت: 1391/07/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: 13 استان خوزستان شهرستان اهواز فرهنگیان 2 خ اصلی کوچه دانشور 3

تاریخ تاسیس: 1391/07/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/30:

شرکت فوق در تاریخ 26/7/91 شماره ثبت 41507 و شناسه ملی 104203XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 26/7/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: کلیه امور خدماتی و تاسیس اتی و ساختمانی و راهسازی و عمرانی تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی تنظیمات ساختمان آبدارخانه خدمات و تامین پشتیبانی اجرای خطوط لوله جهت امور پیمانکاری تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین و سبک صادرات و واردات کالاهای مجاز جدول و محوطه سازی رنگ آمیزی فضای سبز کلیه امور کشاورزی و دامپروری جوشکاری پل سازی عملیات خاکی برق صنعتی با اخذ مجوز برقکاری مکانیکی تولید قطعات صنعتی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات بانکی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خوزستان شهرستان اهواز فرهنگیان 2 خ اصلی کوچه دانشور 3 پلاک 15/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 35/10170/57 مورخ 17/5/91 نزد بانک تجارت شعبه کوی ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مجید سلامات به سمت رییس هییت مدیر. 25 آقای مالک سلامات به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای عبدالرسول سلامات به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای عبدالرسول سلامات به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری باامضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای احمد سویدیان مشهدی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای جواد عبیات به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتهای اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی