اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 351478

شناسه ملی: 10104000008

تاریخ ثبت: 1388/04/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/04/22

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران محمودیه خ شادآور بن بست همایون

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/22:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/4/1388 تحت شماره 351478 و شناسه ملی 10104XXXX08 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید فروش واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مبادرت به انجام کلیه پروژه های عمرانی شامل ساخت و ساز لوله گذاری حفاری مجاز نصب دکل بتن ریزی جدول گذاری جدول کشی سیستمهای فیبرنوری اصلاح هندسی معابر و کلیه امور مجاز که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد ابنیه تاسیسات راه سازی پلسازی و محوطه سازی انجام خدمات فنی مربوط به لوله کشی آب و فاضلاب شرکت در مناقصات و مزایدات بخش های دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه از و به داخل و خارج از کشور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران محمودیه خ شادآور بن بست همایون پ 14 واحد 3 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علی محمدی فیض آباد به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای احسان حاذق پرفهم به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای احسان حاذق پرفهم به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی