اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1512

شناسه ملی: 10862111617

تاریخ ثبت: 1389/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 9971761719

آدرس: منطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری تیس طبقه همکف واحد شماره 426 با

تاریخ تاسیس: 1389/07/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/15:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 3/11/1391 شرکت مزبور که در تاریخ 15/11/91 تحت شماره 2795 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییر ذیل بعمل آمد: مرکز اصلی شرکت: به آدرس منطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری تیس طبقه همکف واحد شماره 426 با کدپستی 997176XXXX انتقال یافت و بدین ترتیب ماده 1 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 1622116 واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/16:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 5/11/91 شرکت مذکور که در تاریخ 16/11/91 تحت شماره 2798 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به سال 1390 بتصویب اعضا مجمع رسید. مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم فرزانه مهدی پور به سمت رییس هییت مدیره، آقای منوچهر مهدی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهرداد مهدی پور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، تجاری، بانکی، قراردادها، عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بازرسان شرکت: آقای وحید محققی به عنوان بازرس اصلی و خانم آرزو خانی سقرچی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 1622117 واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/17:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/5/90 شرکت مذکور که در تاریخ 17/5/1390 تحت شماره 1596 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شعبه شرکت: در تهران به نشانی شهرک اکباتان فاز یک بلوک ب 1 ورودی 10 طبقه دوم پلاک 175 کدپستی 139491XXXX به مدیریت خانم فرزانه مهدی پور تاسیس گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 21/11/89 تحت شماره 1182 به این واحد ثبتی ارایه شد تغییرات ذیل اتخاذ گردید: مرکز اصلی شرکت: به منطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری پردیس طبقه اول واحد 60 کدپستی 997176XXXX انتقال یافت و بدین ترتیب ماده 1 اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/20:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ 20/7/1389 تحت شماره 1512 در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات، خرید و فروش، پخش، توزیع، پشتیبانی و انجام امور ترخیص کالاهای مجاز انجام هرگونه فعالیت در زمینه لیزینگ اجاره دادن و گرفتن کالاهای منقول و غیرمنقول به منظور انجام عملیات لیزینگ انجام هرگونه فعالیت در مورد خودروهای سبک و سنگین، مواد غذایی و خوراکی اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصه و مزایده های دولتی، عمومی و خصوصی، ایجاد نمایشگاه، سمینار و همایش های تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چهارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار. 2 مرکز اصلی شرکت منطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری تیس واحد شماره 86 A. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 (ده میلیون) ریال نقدی منقسم به 000/1 (یکهزار) سهم بانام 000/10 (ده هزار) ریال می باشد که 100 آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره 318/4444 مورخ 19/7/1389 نزد بانک مسکن شعبه منطقه آزاد چابهار به حسا به شماره 140029XXXX84 پرداخت گردیده است. 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: خانم فرزانه مهدی پور به سمت رییس هییت مدیره، آقای منوچهر مهدی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مهرداد مهدی پور به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی، قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرس و مدت تصدی آن: آقای وحید محققی به عنوان بازرس اصلی و خانم آرزو خانی سقرچی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی