اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 31415

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/17

آدرس: اهواز کانتکس خیابان فلق بین فجر 4 و 5

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت پرورش صید ناصر (سهامیخاص) تحت شماره 31415 ـ 22/3/87 کلاسه 31676 ـ 87 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: کلیه امور خدماتی ـ پشتیبانی ـ تاسیساتی و تجهیزاتی ـ تولیدی ـ خدمات کامپیوتری شامل سختافزار و نرمافزار ـ تراشکاری ـ پروژههای ساختمانی ـ راهسازی ـ برقرسانی و آبرسانی ـ ایجاد فضای سبز ـ خرید و فروش و نصب آسانسور و پله برقی ـ تهیه ماشینآلات سبک و سنگین ـ انجام امورات کشاورزی ـ ترخیص کالا از گمرک ـ ارائه خدمات با سازمانها و ادارات ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه و مزایدهها ـ تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها ـ پرورش آبزیان و دامپروری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ تولید پوشاک و البسه ـ امور آبدارخانه و تنظیفات. 2ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی بانام که 35% آن طی گواهی 169/2029 بانک ملت شعبه کارون اهواز واریز و مابقی 65% در تعهد میباشد. 3ـ مرکز اصلی شرکت: اهواز ـ کانتکس خیابان فلق بین فجر 4 و 5 پلاک 3198 تلفن 5566543 4ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه 6ـ اعضای هیئتمدیره عبارتند از: علی ناصری مدیرعامل ـ توفیق ناصری رئیس هیئتمدیره ـ عباس ناصری نائب رئیس هیئتمدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7ـ حق امضاء اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک سفته بروات و قراردادها و نامههای اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. 8ـ بازرسین عبارتند از: حسن غبیشاوی بازرس اصلی ـ عبدالحسن شعاعیمنفرد بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی