اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 346657

شناسه ملی: 10103951683

تاریخ ثبت: 1388/02/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/02/21

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران سعادت آباد نبش خ بخشایش ریاضی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/20:

100,800,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/21:

140,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای غلامرضا علی آبادیان به شماره ملی 457855XXXX با دریافت مبلغ 000/600/19 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای علی اکبر اصفهانیان به شماره ملی 137884XXXX با دریافت مبلغ 000/600/19 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/140 ریال به مبلغ 000/800/100 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 25/12/1389 ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 7/6/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمدعلی رشیدی و آقای محسن آقاخانی و آقای فرامرز طالبی اردکانی و آقای غلامرضا علی آبادیان و آقای علی اکبر اصفهانیان و آقای حبیب حاجی قربانی و آقای جعفر تقوایی ابریشمی. 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمدعلی رشیدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن آقاخانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرامرز طالبی اردکانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای غلامرضا علی آبادیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر اصفهانیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای حبیب حاجی قربانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر تقوایی ابریشمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای جعفر تقوایی ابریشمی به سمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 18/6/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/2/1388 تحت شماره 346657 و شناسه ملی 101039XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تهیه تولید توزیع خرید فروش واردات صادرات انواع ماشین آلات صنعتی راه سازی عمرانی تعمیرات و مشاوره فنی ریلی دریایی زمینی طراحی مشاوره در امور تعمیر و نگهداری ماشین الات و تجهیزات صنعتی پیمانکاری و بهره برداری معادن پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجاد برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور ارایه راهکارها و روشها در جهت بهبود اهداف شرکت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ارایه خدمات مشاوره ای و امکان سنجی در راستای موضوع فعالیت شرکت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد ـ نبش خ بخشایش ریاضی پ 3 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/140 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای احمدعلی رشیدی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محسن آقاخانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای فرامرز طالبی اردکانی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای غلامرضا علی آبادیان به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای علی اکبر اصفهانیان به سمت عضو هییت مدیره 6 ـ 5 ـ آقای حبیب حاجی قربانی به سمت عضو هییت مدیره 7 ـ 5 ـ آقای جعفر تقوایی ابریشمی به سمت عضو هییت مدیره 8 ـ 5 ـ آقای جعفر تقوایی ابریشمی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی