اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 219629

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/85 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای داود یونسی به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ مطهری نبش مدرس پ 258 واحد 9 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/25:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/85 واصل گردیده: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. 2 - خانم شیرین مهدی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد صادق موسوی خوانساری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی