اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1533

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1393/04/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/04/21

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/21:

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که شماره ثبت 1533 مورخ 21/4/1393 شناسه ملی 400421XXXX و به استناد نامه شماره 1856 مورخ 19/4/93 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشگین شهر در دفتر ثبت شرکتهای این اداره ثبت و در تاریخ 21/4 1393 از لحاظ امضای ذیل ثبت دفتر تکمیل گردیده بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1 ـ موضوع شرکت: تولید انواع مانتو مدارس زنانه و دخترانه (سری دوزی و تک دوزی) ـ تولید انواع پوشاک زنانه و دخترانه (سری دوزی و تک دوزی) و سایر موارد پیش بینی شده مطابق ماده سه اساسنامه و تبصره های مربوط به آن 2 ـ مرکز اصلی شرکت: مشگین شهر کوی کبریت سازی فرعی 5 کدپستی 566186XXXX . 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که تماما از طرف اعضا پرداخت و به حسابه شماره 1/1975550/111/1302 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مشگین شهر بنام شرکت فوق واریز شده است. 5 ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: رقیه مدبر زاده به کد ملی 146578XXXX بسمت رییس هییت مدیره, شهربانو مدبرزاده به کد ملی 146105XXXX بسمت نایب رییس و شهین مدبرزاده به کد ملی 167260XXXX بسمت منشی هییت مدیره همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و سولماز طهماسبی فرد به کد ملی 167245XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. و رقیه مدبرزاده به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای شهربانو مدبرزاده (نایب رییس) به اتفاق رقیه مدبرزاده (مدیرعامل) با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود 6 ـ بازرسان شرکت: شهناز قایمی خیاوی به کد ملی 167008XXXX به عنوان بازرس اصلی و آذر طهماسبی فرد به کد ملی 167194XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 067700XXXX110905XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک مشگین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی