اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/05/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/05/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت «کارآفرینان اسپر گچساران» (با مسئولیت محدود) که در مورخه 12/5/83 ذیل شماره 1533 به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم درج می‎گردد. 1- موضوع شرکت: خدماتی شامل تامین نیروی انسانی, تامین ماشین‎آلات سبک و سنگین, خدمات غذاخوری, خدمات اداری, باغبانی, فضای سبز, حراست, تنظیفات. 2- مرکز شرکت: گچساران, کوی کارکنان دولت, کوچه 6 شمالی, بلوار 35 متری, تلفن: 2242185. 3- مبداء تشکیل و مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- سرمایه شرکت: 1000000 ریال که نقداً تحویل صندوق شرکت گردید. 5- مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای محمد تقی پایدار به سمت مدیرعامل و زینب راهی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و کورش پایدار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اسناد رسمی, قراردادها, اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته و برات با امضاء محمد تقی پایدار (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‎باشد. رئیس ثبت دو گنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی