اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 440606

شناسه ملی: 14003543872

تاریخ ثبت: 1392/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1686859431

آدرس: تهران تهرانپارس اتوبان باقری کوچه 218 غربی پلاک 121 واحد 3

تاریخ تاسیس: 1392/05/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/02:

شرکت فوق در تاریخ 09/05/1392 تحت شماره 440606 و شناسه ملی 140035XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 09/05/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: 1 . انجام امور مالی و حسابداری و انجام خدمات بازرگانی از قبیل صادرات, واردات کالاهای مجاز بازرگانی, شرکت در مزایده و مناقصات عمومی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و شعب به افراد حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و هرگونه امور مجاز که باعث سوددهی شرکت شود. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس اتوبان باقری کوچه 218 غربی پلاک 121 واحد 3 کدپستی 168685XXXX شعبه ندارد 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 ایمان نجاتی فرزند علی قربان متولد 20/05/1371 به شماره شناسنامه 001500XXXX صادره از تهران به شماره ملی 001500XXXX عضو اصلی به سمت رییس هییت مدیره 25 میثم لطفی خلیفه کندی فرزند رحمت اله متولد 19/01/1371 به شماره شناسنامه 001445XXXX صادره از تهران به شماره ملی 001445XXXX عضو اصلی به سمت مدیر عامل به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 1690550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی