اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 11

شناسه ملی: 10500001199

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/10:

به استناد درخواست مدیر موسسه حقوقی (موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه) مورخ 05/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره 34026/20 ث مورخ 2/5/1398 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پروانه وکالت نامبرده از پایه دو به پایه یک و از محدود به نامحدود ارتقا یافت. ش 980610XXXX54119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/23:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی مورخ 23/5/92 تغییرات زیر در موسسه مذکور حاصل گردیده است. 1 ماده 4 اساسنامه آدرس شرکت: از خیابان آزادی روبروی پاساژ آزادی نبش آزادی بیست و هفتم ساختمان تاکسی تلفنی بیسیم 133 و کدپستی 995171XXXX به خیابان امام خمینی تقاطع نبوت روبروی بانک تجارت مرکزی طبقه اول سمت چپ کدپستی 995184XXXX تغییر یافت. ش 401250XXXX110475XXXX رییس ثبت اسناد و املاک سراوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/13:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/10/91 تغییرات زیر در موسسه مذکور حاصل گردیده است. 1 ماده 4 اساسنامه آدرس شرکت: از سراوان خیابان امام خمینی، کوچه شهید کلاهدوز به سراوان، خیابان آزادی، روبروی پاساژ آزادی، نبش آزادی، بیست و هفتم، ساختمان تاکسی بیسیم 133 و کدپستی 995171XXXX تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک سراوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی