اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6044

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/06

کد پستی: 4514767365

آدرس: زنجان خیابان بعثت خیابان خدهخدا کوچه رضوان پلاک 13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 6/5/84 تحت شماره 6044 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1- موضوع شرکت: خرید و فروش کالا واردات و صادرات کالا ترخیص کالا از گمرکات اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی تاسیس شعبه در کلیه نقاط کشور دریافت هرنوع تسهیلات از بانکها طبق عقوداسلامی و ارائه کلیه کارهای خدماتی 2- مرکز اصلی شرکت: زنجان خیابان بعثت خیابان خدهخدا کوچه رضوان پلاک 13 کدپستی 451476XXXX 3- سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال کلا نقدی میباشد. 4- مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای جعفر رستم خانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و آقای اصغر سپهری به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء جعفر رستم خانی (مدیرعامل) و اصغر سپهری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 5- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره به تصویب رسید. رئیس ثبت اسناد زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی