اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 215859

شناسه ملی: 10102572211

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1473179463

آدرس: تصفیه تهران بلوار اشرفی اصفهانی خیابان امام حسین ع پلاک 12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/89 شرکت مذکور منحل اعلام و احمد صفرنواده به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران بلوار اشرفی اصفهانی خیابان امام حسین (ع) پلاک 12 کدپستی 147317XXXX می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی