اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/04/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/04/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/24:

شرکت فوق درتاریخ 23/4/1386 تحت شماره 300524 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/4/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی مجاز در زمینه های خرید و فروش و پخش مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و صادرات و واردات مواد اولیه و کالاهای مجاز سرمایه گذاری در پروژه ها و شرکت به طور مستقل یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور تاسیس و بهره برداری هر گونه واحد تولیدی صنعتی خدماتی مجاز اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز داخلی و خارجی اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات اعتباری مجاز داخلی و خارجی ارایه کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور اقتصادی و بازرگانی و خدماتی مجاز در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و موسسات و شرکتهای دولتی شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج و به طور کلی هر گونه عملیات مجاز دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت پیشبرد آن ضرورت داشته باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران خ تجریش خیابان دربند خیابان شهید امیر احمدی زمانی پ 151 طبقه سوم. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 158/382/35 مورخ 18/4/1386 نزد بانک تجارت شعبه میدان تجریش پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای احمد جباری به سمت رییس هییت مدیره، 25 خانم مهشید اشتری به سمت نایب رییس هییت مدیره، 35 آقای پیام خلیل زاده شیرازی به سمت عضو هییت مدیره, 45 آقای پیام خلیل زاده شیرازی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا یا منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و سایر نامه های اداری با امضا یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 شکوه الزمان پروین مهر به عنوان بازرس اصلی. 22 آقای حسن حساس ساوه به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی