اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14006032755

تاریخ ثبت: 1395/05/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/05/06

آدرس: ابتدای بلوار شهید فاتحی ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

شرکت کادوس انرژی منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) در تاریخ 6/5/95 با شمارۀ ثبت 3056 به شناسه ملی 140060XXXX5 در اداره ثبت شرکتهای این سازمان به ثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: احداث نیروگاههای تولید انرژی تجدید شونده (نیروگاه خورشیدی،بادی،زیست توده وغیره)، طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای تولید انرژی تجدید شونده، ارایه مشاوره درزمینه ساخت و تولید تجهیزات و نیز احداث نیروگاههای تولید انرژی تجدید شونده، احداث اسکله های ثابت و سیار نفت و میانات گازی و سایر مشتقات نفتی، طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با اسکله ها و پایانه های نفتی، ارایه مشاوره در زمینه بهینه سازی و توسعه ظرفیتهای تولید انرژی،انتقال نیرو،احداث نیروگاهها، اداره و مدیریت پروژه ها،تعمیر و نگهداری و راهبردی واحدهای تولید انرژی های تجدید شونده و واحدهای تولید و انتقال نفت و گاز،انجام امور بازاریابی و ارزیابی میزان موفقیت پروژه های اجرایی و ترتیبات لازم جهت بیمه پروژهها،ارایه مشاوره های لازم در مورد انتخاب بهینه مراحل مختلف اجرایی پروژه ها، ارایه خدمات تحقیقاتی و تخصصی به منابع و مراجع خاص از جمله مشاوره در حل اختلاف پیمانکاران و کارفرماها با بخش های دولتی و موارد مطروحه در دادگاهها و نیز صدور گواهی های تخصصی، انجام هرگونه موارد بازرگانی از جمله شرکت در مناقصات،مزایدات،صادرات،فروش و خرید تجهیزات،کالاها و قطعات مرتبط به واحدهای صنعتی و تاسیسات تولید انرژی،سکوهای نفتی،خطوط انتقال اعم از برق،گاز،نفت و غیره، ارایه خدمات تحقیقاتی به منابع و مراجع خاص از جمله مشاوره در حل اختلاف پیمانکاران وکارفرمایان اعم از بخش خصوصی یا بخش دولتی در داخل و یا خارج از کشور به عنوان نماینده بی طرف و مستقل، صدور گواهی های تخصصی لازم درزمینه های انرژی به شرکتها و مراجع مختلف از جمله بانکها و شرکتهای بیمه و ارایه نظرات و مشاوره های لازم درکمیسیون های تخصصی،کمیته های سیاستگذاری دولتی،دادگاهها و غیره،کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و درچارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی. 2 - مرکز اصلی شرکت: ابتدای بلوار شهید فاتحی، پلاک 17 ، دفترکار مشترک، کدپستی 433315XXXX . 3 - سرمایۀ شرکت: سرمایۀ نقدی به مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به هزار سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ کل سرمایه آن برابر گواهی شماره 48/4559/18 مورخ 4/5/95 نزد بانک صادرات شعبه ونوس منطقه آزاد انزلی پرداخت گردید. 4 - مدیران شرکت: خانم سیمین نوع پرست به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس نوع دوست به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده زهرا فیاضی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیۀ اوراق و اسناد بهادار بانکی شرکت و سایر اوراق اداری با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیرعامل:مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره. 7 - بازرسان شرکت:آقای حسین قربان زاده به شماره ملی 266804XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فرشته برهانی منجیلی به شماره ملی 259551XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950506XXXX84946 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی