اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 495703

شناسه ملی: 14006028171

تاریخ ثبت: 1395/05/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1466963696

تاریخ تاسیس: 1395/05/04

آدرس: تهران بلوار دریا نبش شفق ساختمان نرگس واحد 21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/04:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/04:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرش انرژی کپیتال به کد فراگیر 300309XXXX به نمایندگی مرتضی اصغری به شماره ملی 456951XXXX به سمت رییس هییت مدیره گریگور رادکوف ولادیمیروف به کد فراگیر 98100464 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 960225XXXX60866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گریگور رادکوف ولادیمیروف با کد فراگیر 98100464 با پرداخت مبلغ 1000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. ـ شرکت فرش انرژی کپیتال با کد فراگیر 300309XXXX با نمایندگی (گریگور رادکوف ولادیمیروف با کد فراگیر 98100464 ) با پرداخت مبلغ 999000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد. مرتضی اصغری کد ملی 456951XXXX دارنده مبلغ 500000 ریال رامین جانی پور لشکریان کد ملی 517915XXXX دارنده مبلغ 500000 ریال گریگور رادکوف ولادیمیروف کد فراگیر 98100464 دارنده مبلغ 1000 ریال شرکت فرش انرژی کپیتال با کد فراگیر 300309XXXX با نمایندگی (گریگور رادکوف ولادیمیروف با کد فراگیر 98100464 ) 999000 ریال بنابراین سرمایه شرکت از 1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. کلیه اوراق بهادار چک و سفته و بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد." و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح میگردد. پ 960203XXXX26210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین جانی پور لشکریان ک.م 517915XXXX با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید مرتضی اصغری ک.م 456951XXXX با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می باشد. ـ گریگور رادکوف ولادیمیروف کد فراگیر 98100464 دارای مبلغ 1000 ریال ـ شرکت فرش انرژی کپیتال با کد فراگیر 300309XXXX دارای مبلغ 999000 ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت. پ 960203XXXX97587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/04:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود انرژیهای تجدیدپذیر آتیه در تاریخ 04/05/1395 به شماره ثبت 495703 به شناسه ملی 140060XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی مشاوره مهندسی پایه و تفضیلی نظارت فنی و اجرا و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و بهره برداری کلیه پروژه های مربوط به نیروگاه های برق اعم از فشار قوی و متوسط و ضعیف تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها شبکه های برق وتاسیسات برقی بسته های توزیع و الکترونیک عام و خاص دکل بندی تاسیس و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی ساخت و تولید پنل های خورشیدی نوآوری و ثبت دستگاه های جدید جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر تولید برق از طریق منابع متفاوت از جمله منابع طبیعی تجدیدپذیر انجام کلیه امور تجارت داخلی و خارجی و بازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام تبادلات بازرگانی در تمامی زمینه ها در داخل و خارج از کشور بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای صنعت هتل داری شامل طراحی و مشاوره و ساخت انواع هتل و تعمیر و نگهداری و راه اندازی و بهره برداری از آن ها بنیان گذاری انواع شرکت در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه شرکت های داخلی و خارجی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور و انجام مبادلات بازرگانی در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و تشکیل شرکت های اقماری و کنسرسیوم اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و گشایش ال سی نزد بانک های دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی اخذ نمایندگی و شعبه از کلیه شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و تاسیس شعبات در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار دریا نبش شفق ساختمان نرگس واحد 21 کدپستی 146696XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی اصغری به شماره ملی 456951XXXX به سمت رییس هییت مدیره دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای رامین جانی پورلشکریان به شماره ملی 517915XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره دارنده 500000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 950504XXXX87163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی