اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوقالعاده و هیئتمدیره مورخ 16/4/87 که طی نامه وارده 10465 ـ 30/4/87 ارسال گردید: اعضای هیئتمدیره عبارتند از: حسن کاظمی مدیرعامل سیروس جاویدیان رئیس هیئتمدیره محمد ایوبیرضامحله نائب رئیس هیئتمدیره برای دو سال انتخاب شدند. حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء سیروس جاویدیان و حسن کاظمی با مهر شرکت معتبر میباشد. آدرس شرکت: تهران اتوبان رسالت خیابان بین شهید کرد و 16 متری پلاک 56 واحد 5 کدپستی 19819 تلفن 22504122. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی