اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 46828

شناسه ملی: 14008231247

تاریخ ثبت: 1397/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1966833161

تاریخ تاسیس: 1397/12/26

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید محمد روانپور ، پلاک 92 ، ساختمان کاسپین ، طبقه سوم ، واحد 12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1398 و بموجب مجوز شماره 9501/1/98 مورخ 29/03/1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس موسسه به: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، امانیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید محمد روانپور ، پلاک 92 ، ساختمان کاسپین ، طبقه چهارم ، واحد 16 کدپستی 196683XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 980409XXXX24420 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/26:

تاسیس موسسه غیرتجاری توسعه فرهنگ و هنر معاصر در تاریخ 26/12/1397 به شماره ثبت 46828 به شناسه ملی 140082XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تاسیس نگارخانه ـ فعالیت های هنرهای تجسمی ـ برگزاری همایش ها و سمینارها، نشست ها ونقد و بررسی آثار هنرهای تجسمی ـ برگزاری کارگاه های تخصصی زنده هنرهای تجسمی (workshop) ـ برگزاری تور و اردوهای هنرهای تجسمی ـ نمایشگاه دایمی شخصی (موزه گالری) ـ کارگاه و آتلیه. مجوز شماره 2071/3/97 مورخ 2/11/97 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معاونت هنری وسینمایی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید محمد روانپور، پلاک ـ 92 ، ساختمان کاسپین، طبقه سوم، واحد 12 کدپستی 196683XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم گیتی نوروزیان به شماره ملی 003944XXXX دارنده 100 , 000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا کریمی صارمی به شماره ملی 393258XXXX دارنده 900 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم گیتی نوروزیان به شماره ملی 003944XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال آقای علیرضا کریمی صارمی به شماره ملی 393258XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات موسسه با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ 971226XXXX31856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی