اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 40068

شناسه ملی: 10780002833

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1437835734

آدرس: تهران شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان نهم کوچه 7/9 پلاک یک طبقه سوم

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/22:

به استناد نامه شماره 123/95/33 مورخ 03/08/95 اداره ثبت اسناد و املاک استان مرکزی و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/06/95 مرکز اصلی موسسه مشاوره حقوقی و وکالت مهین بخشیان به تهران به آدرس تهران ـ شیخ بهایی جنوبی ـ شهرک والفجر ـ خیابان نهم ـ کوچه 7/9 ـ پلاک یک ـ طبقه سوم ـ کدپستی 143783XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 40068 به ثبت رسیده است. پ 950822XXXX14801 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی موسسه از دلیجان به تهران به آدرس تهران -شیخ بهایی جنوبی -شهرک والفجر- خیابان نهم- کوچه 7/9 - پلاک یک - طبقه سوم -کدپستی 143783XXXX انتقال و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950729XXXX31971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/30:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 27/9/90 که در همان روز واصل گردید: 1 با توجه به پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه یکم به شماره 10372/187 م پ مورخ 21/6/90 صادره از طرف مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کشور مدت موسسه از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 2 ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید. ش 1627848 ثبت دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی