اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1875

شناسه ملی: 14003053569

تاریخ ثبت: 1391/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 5937117439

تاریخ تاسیس: 1391/09/01

آدرس: شهرستان مهاباد کیلومتر 32 جاده مهاباد بوکان روستای برهان تلفن 04442915893

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/9/1391 شماره ثبت 1875 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه دام های داشتی بصورت کاملا علمی و مکانیزه بمنظور تهیه گوشت ارزان قیمت و شیر و کلیه مشتقات حاصل از آن شامل: کره، پنیر، ماست و دیگر موضوعات مفاد ماده 3 اساسنامه 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان مهاباد کیلومتر 32 جاده مهاباد بوکان روستای برهان تلفن 044429XXXX3 کدپستی 593711XXXX 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ دوازده میلیون ریال منقسم به 24 سهم پانصد هزار ریالی می باشد که مبلغ چهار میلیون ریال آن نقدا طی گواهی شماره 395/1204 مورخ 17/8/1391 به حساب جاری 1/1038757/111/1204 در بانک توسعه تعاون مهاباد بنام شرکت واریز گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ مدیران شرکت: آقای مصطفی برهانی بسمت رییس هییت مدیره و خانم مهناز جمینی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خلیل یوسفی بسمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و همچنین آقای خلیل یوسفی بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضای آقای مصطفی یوسفی برهانی رییس هییت مدیره باتفاق امضای آقای خلیل یوسفی مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای خلیلی یوسفی مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 ـ بازرسان اصلی و علی البدل: آقای سالار یوسفی برهانی بسمت بازرس اصلی و آقای طه پور خضر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک مهاباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی