اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: تهران خ قزوین ک شهید فرهاد محمودزاده بن بست بیژن

تاریخ تاسیس: 1382/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/30:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/4/82 تحت شماره 206419 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: مشاوره و اجرای کلیه پروژه های ساختمان سازی اعم از تجاری اداری خرید و فروش کلیه مصالح ساختمانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران خ قزوین ک شهید فرهاد محمودزاده بن بست بیژن پ 8 ط 3 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال 4 - مدیران شرکت: محمدرضا قاسمی نژاد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای حسین کاظمی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی