اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 217013

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/11/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران خ خرمشهر نوبخت

تاریخ تاسیس: 1382/11/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/11/12:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/87 شرکت مذکور منحل اعلام و عباس حسینی به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران م ونک خ شهید خدامی پ 30 ط 4 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/25:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارسای طینت سهامی خاص که در تاریخ 25/11/82 تحت شماره 217013 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/11/82 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ویژه لوازم و قطعات کامپیوتر ارایه خدمات رایانه ای به ویژه طراحی نصب و نگهداری شبکه های کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) و لوازم جانبی آن و طراحی خرید و فروش و نصب و ارایه خدمات شبکه های جامع ارتباطی رایانه ای مبتنی بر ماهواره با استفاده از دستگاههای ارتباطی وهاب مرکزی (پس از اخذ مجوزهای لازم) ارایه خدمات اینترنتی شبکه های گسترده مجازی و اختصاصی انجام سایر اموریکه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوعات فوق مرتبط باشد. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: تهران خ خرمشهر - نوبخت - پ 38 - ط 4 - واحد 8/4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 100 ریال منقسم به 000 ‚ 10 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 35 ریال آن طی گواهی شماره 821/6302 مورخه 12/11/82 بانک ملت شعبه میرزای شیرازی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: عباس حسینی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و شاهین فاضلی پناه به سمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم فهیمه عباسی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل:خانم بروین دخت غیاث الدین به سمت بازرس اصلی و کیوان عاملی صادق نژاد به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی