اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 537114

شناسه ملی: 14008116381

تاریخ ثبت: 1397/11/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1473133311

آدرس: استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله باغ فیض خیابان شهید عباس کشاورز کوچه باغ ملی اول پلاک 12 طبقه اول به

تاریخ تاسیس: 1397/11/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله باغ فیض، خیابان شهید عباس کشاورز، کوچه باغ ملی اول، پلاک 12 ، طبقه اول به کدپستی 147313XXXX تغییر یافت پ 980829XXXX88638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

تاسیس شرکت سهامی خاص آراد نیرو کاسپین درتاریخ 09/11/1397 به شماره ثبت 537114 به شناسه ملی 140081XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی ،مشاوره فنی،نظارت فنی ،اجرا،متره و برآورد،انبوه سازی و شهرسازی ، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ،گودبرداری، کلیه عملیات مربوط به تحکیم وتسلیح خاک وکلیه عملیات مربوط به احداث فضای سبز،پیمانکاری درزمینه برق ونیرو و تاسیسات برقی ومکانیکی ،تزیینات ساختمانی ،تهیه مواد ومصالح ساختمانی، اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزاد راهها ، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل و پل، راههای زیرزمینی ، همچنین اجرای کلیه عملیات پیمانکاری و عمرانی مرتبط با ابنیه و ساختمانها اعم از فلزی و بتونی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، سبلان جنوبی ، خیابان سبلان جنوبی ، کوچه سعدی ، پلاک 16 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 164373XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 122797348 مورخ 20/10/1397 نزد بانک پارسیان شعبه سبلان شمالی با کد 12277 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای سید حسن رسولی آهاری به شماره ملی 008026XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن بخشی نژاد شمامی به شماره ملی 008346XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای جواد نصیری به شماره ملی 501096XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضا اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا نایب رییس به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حامد کمال آبادی به شماره ملی 007952XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی عبدلی به شماره ملی 008206XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 971109XXXX63181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی