اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 33856

شناسه ملی: 14004033584

تاریخ ثبت: 1393/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1661766464

آدرس: تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری خیابان تیسفون

تاریخ تاسیس: 1393/02/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/14:

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی دادگران نیواد هرمز در تاریخ 14/2/1393 به شماره ثبت 33856 به شناسه ملی 140040XXXX4 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع موسسه: ارایه ی کلیه ی خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی، انجام وکالت در مراجع قضایی، اداری، مالی، ثبتی، دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن، دیوان عدالت اداری ـ انجام امور اداری اعم از داخلی و بین المللی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری خیابان تیسفون پلاک 1 واحد 1 ک .پ 166176XXXX . ـ سرمایه موسسه: مبلغ 0 ریال می باشد. ـ اولین مدیران موسسه: ـ آقای سیامک ابریشمی به سمت رییس هییت مدیره ـ به شماره ملی 006849XXXX ساکن تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری خیابان تیسفون پلاک 1 واحد 2 دارنده 0 ریال سهم الشرکه و آقای سعید ابریشمی به سمت مدیرعامل به شماره ملی 005831XXXX ساکن تهران خیابان شریعتی خیابان خواجه عبداله انصاری خیابان تیسفون پلاک 1 واحد 2 دارنده 0 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ 1819394 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی