اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/08/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران پاسداران پایین تر از ساقدوش ک شهید شقاقی

تاریخ تاسیس: 1384/08/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/08/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/8/84 تحت شماره 259361 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تولید خرید و فروش واردات و صادرات انواع کابل و سیم و تجهیزات جانبی و کلیه اقلام مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه شرکتهای دولتی و خصوصی. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران پاسداران پایین تر از ساقدوش ک شهید شقاقی پ 13 ط سوم. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال. 4 مدیران شرکت: آقای شهرام ساریخانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای سیدعلی میرفخرایی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی