اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 30318

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/05/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/05/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/05/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 11/5/86 تحت شماره 30318 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: پخش مواد گوشتی ـ تهیه و توزیع و پخش فرآورده های و پروتیینی اعم از گوشت مرغ، ماهی، کالباس، سوسیس و ـ اخذ و اعطا نمایندگی ـ اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مزایده ها و مناقصه ها ـ واردات و صادرات کلیه موارد مربوط به موضوع شرکت. 2 ـ موسسین شرکت: جلال خردمند ـ منصوره خردمندی ـ اعظم صداقت چرمچیان غلامحسینی. 3 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بلوار عدل خمینی ـ بین عدل خمینی 89 و 87 ـ طبقه بالای کاشی فیروزه. 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام که مبلغ کل آن در مورخه 26/4/86 بانک تجارت شعبه میدان شهدا مشهد پرداخت گردیده است. 6 ـ اولین مدیران شرکت: جلال خرمند ـ منصوره خرمندی ـ اعظم صداقت چرمچیان غلامحسینی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای جلال خردمند سمت رییس هییت مدیره و خانم اعظم صداقت چرچیان غلامحسینی به سمت منشی هییت مدیره و آقای جلال خرمند به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد کریمی به سمت بازرس اصلی و خانم مریم کریمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی