اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2565

شناسه ملی: 14000044083

تاریخ ثبت: 1390/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/08/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که تحت شماره 2565 شناسه ملی 140000XXXX3 مورخ 7/10/90 در این واحد به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد 1 ـ موضوع شرکت: کلیه خدمات اداری ـ تاسیساتی مربوط به ساختمان ـ خدمات عمومی واحدهای تجاری مسکونی ـ صنعتی شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و غیردولتی 2 ـ مرکز اصلی شرکت: نوشهر ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ جنب قنادی علیرضا کدپستی 19381 ـ 44517 3 ـ سرمایه شرکت مبلغ ده میلیو ریال که نقدا به مدیرعامل شرکت تحویل داده شد. 4 ـ مدیرا و دارندگان حق امضا: آقای علیرضا ختانی به عنوان رییس و آقای اسماعیل ختانی به سمت عنوان نایب رییس و مدیرعامل شرکت به مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا آقای علیرضا ختانی رییس هییت مدیره به اتفاق آقای اسماعیل ختانی نایب رییس و مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی با امضا اسماعیل ختایی نایب رییس و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. 5 ـ انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی