اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 8047

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/02/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: رشت خیابان سعدی پل نوساز کوی مرادیان

تاریخ تاسیس: 1382/02/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت همگام گیلان(بامسیولیت محدود)در تاریخ 6/2/82 تحت شماره 8047 دراین اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت : زهکشی وآبیاری 2 - تاریخ تشکیل شرکت ومدت آن : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - سرمایه شرکت : یک میلیون ریال نقدی 4 - مرکز اصلی شرکت : رشت خیابان سعدی پل نوساز کوی مرادیان پلاک 132 5 - مدیران ودارندگان حق امضا : آقای اژدر اکبری به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره وا^قای حمید اکبری به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک وسفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. رییس ثبت اسناد شهرستان رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی