اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 417

شناسه ملی: 14008857157

تاریخ ثبت: 1398/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استان سمنان شهرستان شاهرود بخش مرکزی شهر شاهرود محله 17 شهریور خیابان 17 شهریور کوچه ثبت قدیم پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/10/01

کد پستی: 3615648173

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/01:

تاسیس موسسه غیرتجاری بذرافشانان سلامت شاهوار در تاریخ 01/10/1398 به شماره ثبت 417 به شناسه ملی 140088XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: انجام فعالیت های ورزشی و فعالیت ها در راستای افزایش شور و نشاط اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعیپس از اخذ مجوزهای لازم و طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش مرکزی، شهر شاهرود، محله 17 شهریور، خیابان 17 شهریور، کوچه ثبت قدیم، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 361564XXXX سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران موسسه: . آقای رضا فیروزآبادی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 520946XXXX ساکن شاهرود 28 متری خیابان نگارستان کوچه اول پلاک 13 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. 2 . آقای نیما ربیعیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 458030XXXX ساکن شاهرود بلوار عدالت کاظمی سوم پلاک 13 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. 3 . آقای احمد زاهدی به سمت عضو هییت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی 520946XXXX ساکن شاهرود شهرک ولی عصر (عج) خیابان 9 شرقی پلاک 69 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. 4 . آقای ابراهیم اصغری به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 007583XXXX ساکن شاهرود شهرک بهارستان بالاتر از سالن ورزشی کوچه اول سمت چپ دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. 5 . آقای سیدمهدی شافعی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 458033XXXX ساکن شاهرود شهرک ذوالفقار کوچه 10 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. 6 . آقای سیدابوالفضل موسوی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 520946XXXX ساکن شاهرود خیابان 17 شهریور کوچه 11 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه. 7 . آقای حسین خداوردی به سمت عضو هییت مدیره عضو علی البدل به شماره ملی 458018XXXX ساکن شاهرود شهرک بهارستان خیابان نرگس کوچه 6 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیر عامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رییس هییت مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود. مصطفی ابوترابی به کد ملی 459223XXXX به عنوان بازرس اصلی و فاطمه همتی به کد ملی 001894XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 981001XXXX36152 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی