اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 551966

شناسه ملی: 14008858450

تاریخ ثبت: 1398/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1419933941

آدرس: استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله جمالزاده خیابان فرصت شیرازی خیابان اسکندری شمالی پلاک 30 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/10/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/01:

2,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/21:

آگهی تغییرات شرکت بینش هوشمند نسل پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت 551966 و شناسه ملی 140088XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 4 نفر می باشد و ماده مربوطه بدین شرح در اساسنامه اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/21:

آگهی تغییرات شرکت بینش هوشمند نسل پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت 551966 و شناسه ملی 140088XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد اکبری دافساری به شماره ملی 006340XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای نیما شمسا پور به 136023XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ، آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی 280243XXXX به نمایندگی از شرکت تولید و داده کاوی و اقتصاد اطلاعات یوتاب به شناسه ملی 140055XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد اکبری به شماره ملی 088904XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری باامضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. خانم زهرا باقربیگی به شماره ملی 001221XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدکوشان هاشمی فرد به شماره ملی 174106XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص بینش هوشمند نسل پیشرو در تاریخ 01/10/1398 به شماره ثبت 551966 به شناسه ملی 140088XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه خدمات مدیریت اطلاعات و خدمات پایش و تولید اطلاعات برای شرکت های بخش خصوصی، ارایه خدمات داده کاوی اطلاعات محور به بخش خصوصی ودولتی و ارایه خدمات رایانش ابری واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و طراحی و اجرا نرم افزار های غیرفرهنگی، غیرهنری سفارش مشتری اخذ و اعطای نمایندگی معتبر داخلی و خارجی، مدیریت پیمان، مدیریت پروژه، امکان سنجی و شناسایی بازارهای هدف برپایی و برگذاری سمینارها و همایش ها، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی. خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، خارجی و بین المللی. انجام پروژه های انفورماتیکی و فناوری اطلاعات. طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری. تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید، فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری. اجرای طرح های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی. صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی در زمینه مدیریت اطلاعات و خدمات پایش و تولید اطلاعات.تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات. انجام کلیه فعالیت های فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله جمالزاده، خیابان فرصت شیرازی، خیابان اسکندری شمالی، پلاک 30 ، طبقه همکف کدپستی 141993XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال نقدی منقسم به 200000 سهم 10000 ریالی تعداد 200000 سهم آن با نام عادی مبلغ 700000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 7659021/3009/98 مورخ 12/09/1398 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه شهید بهشتی کرج با کد 3009 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای حامد اکبری دافساری به شماره ملی 006340XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد اکبری به شماره ملی 088904XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای نیما شمساپور به شماره ملی 136023XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال تولید و داده کاوی و اقتصاد اطلاعات یوتاب به شناسه ملی 140055XXXX2 و به نمایندگی غلامعلی فارغی به شماره ملی 280243XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد کریم ناصر صراف به شماره ملی 432319XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قرار دادها و اسناد تعهدآور به امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیر عامل در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا باقر بیگی به شماره ملی 001221XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امیر عمرآبادی به شماره ملی 001258XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 981001XXXX70869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی