اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 533137

شناسه ملی: 14007912651

تاریخ ثبت: 1397/08/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1411893171

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله فاطمی کوچه اشراقی خیابان هییت پلاک 15 ساختمان گرد آفرید طبقه اول واحد 2

تاریخ تاسیس: 1397/08/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/05:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/05:

تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پردازان نوآفرین فناور در تاریخ 05/08/1397 به شماره ثبت 533137 به شناسه ملی 140079XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، ساخت، واردات و صادرات: قطعات الکترونیکی ـ تجهیزات هوشمند خانگی ـ تجهیزات BMS ـ تجهیزات مبتنی بر شبکه های هوشمند ـ تجهیزات شبکه محور و ابزار های مدیریت هوشمند ـ تجهیزات ذخیره ساز انرژی ـ سیستم های تهویه مطبوع، ماشین آلات وقطعات ـ تجهیزات و قطعات مرکب (کامپوزیتی) ـ تجهیزات توسعه کشاورزی و دامپروری ـ تجهیزات مدیریت منابع آب و انرژی ـ تجهیزات ساختمانی ـ تجهیزات مرتبط با صنایع غذایی ـ تجهیزات مرتبط با صنایع پزشکی اجرای پروژه های: عمرانی و ابنیه فنی اعم ازسازه های مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره ـ عایقکاری، حفاظت کاتدی وآزمون های مخرب و غیرمخرب ـ شبکه های لوله کشی ـ خطوط انتقال ومخازن نفت وگاز سیستم های آب رسانی ـ شبکه آب و فاضلاب سازه های هیدرولیکی ـ تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی ـ توسعه کشاورزی و دامپروری ـ مدیریت منابع آب و انرژی ـ طرح های توسعه ای و آبادانی ـ بسته بندی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی ـ شیلات ـ توسعه صنایع گیاهان دارویی ـ توسعه و احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی انجام مطالعات: هیدرولوژیکی ـ مقاوم سازی سازه ها ـ طرح های توسعه ای از جمله شهرسازی، فضای سبز، محیط زیست، کشاورزی ـ خدمات ارایه طرح های توجیهی صنعتی، تولیدی و کشاورزی ـ احیای منابع طبیعی و محیط زیست ـ مدیریت منابع آب و انرژی ـ سایر: شرکت در مناقصات و مزایده ها و اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله فاطمی ـ کوچه اشراقی ـ خیابان هییت ـ پلاک ـ 15 ـ ساختمان گرد آفرید ـ طبقه اول ـ واحد 2 کدپستی 141189XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5000000 ریال نقدی منقسم به 5000 سهم 1000 ریالی تعداد 5000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 116/63198 مورخ 15/05/1397 نزد بانک ملت شعبهجت آباد با کد 63198 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای بهزاد مایلی به شماره ملی 006799XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 1 سال آقای احسان حبیبی سیاهپوش به شماره ملی 008323XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 1 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال آقای محمد خلیل خلیلی به شماره ملی 129274XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 1 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 1 سال آقای محمد حسن بهمنی به شماره ملی 230006XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 1 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 1 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضا آقایان احسان حبیبی سیاهپوش و محمد حسن بهمنی همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقای احسان حبیبی سیاهپوش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امیر نادری به شماره ملی 001420XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم شراره رشیدی شیخ تیمور به شماره ملی 275586XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار آرمان ملی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970805XXXX68440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی