اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 76

شناسه ملی: 14007299913

تاریخ ثبت: 1396/10/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

کد پستی: 6741975767

آدرس: کرمانشاه شهرستان کنگاور بخش مرکزی شهر کنگاور اسلام آباد خیابان شهید رحمتی زاده کوچه ابوذر غفاری پلاک 13 12392 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/10/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ به موضوعات شرکت موارد ذیل الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور مربوط به داوری برابر مجوز شماره 620 / 667 / 9025 مورخه 04/10/1396 (دادگستری کل استان کرمانشاه ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم ) ش 961011XXXX08694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/04:

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی میزان شعار قانون درتاریخ 04/10/1396 به شماره ثبت 76 به شناسه ملی 140072XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور حقوقی به جز اموری که در صلاحیت وکلای دادگستری باشد پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کرمانشاه ـ شهرستان کنگاور ـ بخش مرکزی ـ شهر کنگاور ـ اسلام آباد ـ خیابان شهید رحمتی زاده ـ کوچه ابوذر غفاری ـ پلاک 13 ـ 12392 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 674197XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اولین مدیران: خانم علی بدری به شماره ملی 330957XXXX دارنده 50 , 000 ریال سهم الشرکه و به سمت رییس هییت مدیره خانم سمیه بدری ذوله به شماره ملی 330962XXXX دارنده 950 , 000 ریال سهم الشرکه و به سمت سمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل به مدت نامحدودانتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 961004XXXX74344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی