اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 466982

شناسه ملی: 14004686592

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: ساخت، تولید، خرید، فروش، واردات و صادرات داروها و مکمل های رژیمی و غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940229XXXX96870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی