اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 448399

شناسه ملی: 14003840602

تاریخ ثبت: 1392/10/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: تصفیه تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان کوچه اردیبهشت جنوبی پلاک 49 به

کد پستی: 1834136911

تاریخ تاسیس: 1392/10/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/21:

12,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مهرداد میرزایی به شماره ملی 006337XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.نشانی محل تصفیه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان کوچه اردیبهشت جنوبی پلاک 49 به کد پستی: 183413XXXX می باشد. پ 940908XXXX39767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/21:

تاسیس شرکت سهامی خاص افق بهاران صدرا در تاریخ 21/10/1392 به شماره ثبت 448399 به شناسه ملی 140038XXXX2 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه تهیه و توزیع و احداث کارخانه پلاستوفوم ای پی اس و تمام صنایع وابسته شامل پلاستو فوم صنایع بسته بندی و پلاستوفوم سقفی شامل فایبرگلاس، شیشه دوجداره، انجام کلیه امور در زمینه طراحی نصب و تولید خرید و فروش تعویض و نگهداری فنی خدمات پس از فروش انواع درب و پنجره ساختمانی اعم از یوپی وی سی ضد سرقت ریموت دار فرفوژه و انواع دیگر آن، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی صنعتی و مواد اولیه، ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولید و فروش کلیه مصالح ساختمانی و قطعات مرتبط با صنعت ساختمان، ایجاد شعب در تمام نقاط کشور، گشایش اعتبار برای شرکت نزد بانک، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانک و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و هر گونه فعالیت سودآور قانونی که به نوعی با موضوع شرکت مرتبط باشد، پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان کوچه اردیبهشت جنوبی پلاک 49 کدپستی 183413XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال منقسم به 600 سهم 000/20 ریالی که تعداد 600 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 000/200/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 129/3525/50 مورخ 9/9/92 نزد بانک تجارت شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: 1 علی نجفی به سمت نایب رییس هییت مدیره عضو اصلی شمس الدین صادقی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی امیر خزایی به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی مهرداد میرزایی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره عضو اصلی حسن فدایی ارسی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی محمد نجفی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: مریم ترکاشوند به شماره ملی 005967XXXX به عنوان بازرس اصلی هادی حیدری به شماره ملی 006821XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1762391 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/21:

تاسیس شرکت سهامی خاص افق بهاران صدرا در تاریخ 21/10/1392 به شماره ثبت 448399 به شناسه ملی 140038XXXX2 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه تهیه و توزیع و احداث کارخانه پلاستوفوم ای پی اس و تمام صنایع وابسته شامل پلاستو فوم صنایع بسته بندی و پلاستوفوم سقفی شامل فایبرگلاس، شیشه دوجداره، انجام کلیه امور در زمینه طراحی نصب و تولید خرید و فروش تعویض و نگهداری فنی خدمات پس از فروش انواع درب و پنجره ساختمانی اعم از یوپی وی سی ضد سرقت ریموت دار فرفوژه و انواع دیگر آن، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی صنعتی و مواد اولیه، ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولید و فروش کلیه مصالح ساختمانی و قطعات مرتبط با صنعت ساختمان، ایجاد شعب در تمام نقاط کشور، گشایش اعتبار برای شرکت نزد بانک، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانک و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و هر گونه فعالیت سودآور قانونی که به نوعی با موضوع شرکت مرتبط باشد، پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، کوچه اردیبهشت جنوبی، پلاک 49 کدپستی 183413XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال منقسم به 600 سهم 000/20 ریالی که تعداد 600 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 000/200/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 129/3525/50 مورخ 9/9/92 نزد بانک تجارت شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: 1 علی نجفی به سمت نایب رییس هییت مدیره عضو اصلی شمس الدین صادقی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی امیر خزایی به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی مهرداد میرزایی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره عضو اصلی حسن فدایی ارسی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصل محمد نجفی به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: مریم ترکاشوند به شماره ملی 005967XXXX به عنوان بازرس اصلی هادی حیدری به شماره ملی 006821XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1762392 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی