اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11463

شناسه ملی: 14008287226

تاریخ ثبت: 1398/02/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان کردستان ، شهرستان سنندج ، بخش مرکزی ، شهر سنندج ، خیابان پاسداران ، کوچه شب بو ، خیابان مولوی ، پلاک 30 ، ساختمان روشا ، 14 ، طبقه پنجم

تاریخ تاسیس: 1398/02/03

کد پستی: 6616643839

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/03:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره و سمت های ایشان به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مجتبی فاتحی پور با کد ملی 372044XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای رزگار صیدی به شماره ملی 373207XXXX به سمت به سمت رییس هییت مدیره آقای مرتضی فاتحی پور به شماره ملی 373234XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ 2 دارندگان حق امضا مجاز در شرکت: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و (رییس یا نایب رییس) هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980724XXXX31533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/03:

تاسیس شرکت سهامی خاص راژور پرداخت پارسیان کردستان درتاریخ 03/02/1398 به شماره ثبت 11463 به شناسه ملی 140082XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تجارت الکترونیکی در تمامی زمینه های اقتصادی، خدماتی، تولیدی، توزیعی ارایه کلیه خدمات دستگاههای کارتخوان (pos) پذیرش نمایندگی شرکتها، سازمانها نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی ـ تاسیس و ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور ـ شرکت در مزایده و مناقصه و فعالیتهای تجاری و اقتصادی مطابق قوانین ـ ارایه کلیه خدمات مربوط به سخت افزار کامپیوتر و ارایه خدمات در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی و شبکه داده ها، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه سطوح داخلی ـ اخذ وام و تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی داخلی و خارجی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کردستان، شهرستان سنندج، بخش مرکزی، شهر سنندج، خیابان پاسداران، کوچه شب بو، خیابان مولوی، پلاک 30 ، ساختمان روشا، 14 ، طبقه پنجم کدپستی 661664XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 202571 مورخ 28/01/1398 نزد بانک پارسیان شعبه سنندج با کد 2025 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای رزگار صیدی به شماره ملی 373207XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مرتضی فاتحی پور به شماره ملی 373234XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم اسرین صیدی به شماره ملی 373307XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره رزگار صیدی و مدیرعامل اسرین صیدی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهرداد کریمی به شماره ملی 373310XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین رسولی به شماره ملی 383938XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار روژان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980203XXXX81591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی