اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت خدماتی چهره نگار شهر سهامی خاص که در تاریخ 1/5/84 به شماره 590 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود. 1 - موضوع شرکت: اجرا امور خدمات شهری اعم از رفت و روب نظافت و جمع آوری زباله های شهری توسعه و نگهداری فضای سبز سرویس دهی سالن های غذاخوری خدمات فضای سبز شهری نظافت ادارات و بیمارستانها و مراکز دولتی و بهداشتی 2 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال که کلا نقدی بوده و به 100 سهم بیست هزار ریالی با نام تقسیم و 40 درصد آن بحساب جاری 5853 شرکت نزد بانک ملی شعبه فسا واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: فسا خیابان حافظ پاساژ عاطفت جنب سونوگرافی دکتر نکویی 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای خدایار هاشمی عزیزلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای داود عرب انصاری به سمت نایب رییس و آقای مسعود عرب انصاری به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا آقای مسعود عرب انصاری مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: آقای مهرزاد ارجمند مزیدی به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی بیکی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی