اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت ساخت و ساز قلعه پیرو ممسنی (سهامی خاص) در تاریخ 19/12/87 به شماره 1231 در این اداره ثبت و در تاریخ 19/12/87 از نظر امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: راه، ساختمان، ابنیه، جدول کشی، فنس کشی، لایروبی، تسطیح اراضی، تامین نیروی انسانی مرتبط با موضوع شرکت با برابر قوانین جاری کشور. 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به 100 سهم 000/10 ریالی با نام عادی تقسیم و 35 درصد آن به موجب گواهی 2320/14144/171 مورخ 15/12/87 به حساب جاری 336462512 شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه ممسنی واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: نورآباد ممسنی، روستای قلعه پیرو عالیوند، کدپستی 36485 - 73517 . 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران شرکت و صاحبان امضای مجاز: منصور فرهادی رییس و مدیرعامل، بهنام فرهادی نایب رییس و رویا فرهادی منشی و عضو برای مدت دو سال تعیین که حق امضا در همه موارد با منصور فرهادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: صفر کاویانی بازرس اصلی و هدایت اله احمدی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی