اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 221517

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/02/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران پیروزی نرسیده به پرستار

تاریخ تاسیس: 1383/02/21

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 21/2/83 تحت شماره 221517 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/2/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام امور تولید و ساخت انواع سازه های چوبی فلزی اداری تجاری بیمارستانی خانگی و انجام پروژه های ساختمانی شامل خاکبرداری اسکلت بندی و احداث ساختمانهای اداری بیمارستانی تجاری مسکونی و همچنین احداث کارگاه و کارخانه با اخذ مجوزهای لازم همچنین خرید و فروش واردات و صادرات انواع ماشین آلات صنعتی شامل صنایع چوبی فلزی و ایجاد و احداث شعبه عقد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور و مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت که به نحوی سوددهی داشته باشد. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: تهران پیروزی نرسیده به پرستار پ 580 ط 3 واحد شمالی. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 100 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 500 ‚ 3 ریال آن طی گواهی شماره 39 مورخ 30/1/83 بانک ملی شعبه خ آیت اله سعیدی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان حمید هدایتیان شیرازی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مجید هدایتیان شیرازی به عنوان عضو و رییس هییت مدیره و حسین حیدری دولابی به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با مهر شرکت و مدیرعامل و رییس هییت مدیره معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدحسین صمیمی نژاد به سمت بازرس اصلی و آقای امید دزواره به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی