اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11859

شناسه ملی: 14006242182

تاریخ ثبت: 1395/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: جلین جنب موسسه کاسپین رستوران مدینه

تاریخ تاسیس: 1395/07/25

کد پستی: 4935114371

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص اعتماد یاران مدینه درتاریخ 25/07/1395 به شماره ثبت 11859 به شناسه ملی 140062XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و هتل و راه و یا شبکه های آب رسانی انجام کلیه کارهای دریایی شامل بستر سازی کف دریا ,تعمیرات انواع شناورها و راهوری , تهیه و آماده سازی مواد اولیه مصرفی در شناور , تهیه قطعات و لوازم شناور , تهیه و تعمیر و نگه داری انواع شناورها و سازه های دریایی , پایپینگ صنعتی و شناور ها و سازه های دریایی , تاسیسات و تجهیزات امور پیمانکاران تاسیسات و تجهیزات ساختمانی (آب , برق , گاز و فاضلاب) تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ ساحل سازی و ایجاد دیوار ساحلی ـ اجرای خطوط انتقال نفت، گاز، آب و فاضلاب و انواع کلیه خدمات تاسیساتی شامل حفر کانال، لوله گذاری، احداث پمپاژ خانه و نگهداری خطوط انتقال در زمینه نفت، گاز، آب و فاضلاب ـ ایجاد شبکه لوله های تاسیساتی درون شهری و برون شهری ـ لوله کشی واحدهای تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی ـ ایجاد شبکه های سرمایشی و گرمایشی مرکزی در واحدهای صنعتی، مسکونی نصب تجهیزات و ماشین آلات و راه اندازی آنها ـ اجرا و نصب سازه های فلزی ـ تهیه وسایط نقلیه شهری و برون شهری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ـ اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده ها ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی تامین نیروی انسانی ـ نگه داری فضای سبز ـ تامین وسیله نقلیه سبک و سنگین ـ تهیه و تامین غذا ـ جمع آوری زباله و تفکیک زباله و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: جلین جنب موسسه کاسپین رستوران مدینه کدپستی 493511XXXX سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام میباشد که مبلغ ده میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 345 ـ 3100 مورخ 7/7/1395 نزد بانک توسعه تعاون شعبه گرگان نقدا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. فهیمه شهامت کد ملی 212047XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 . شاهین قهرمانی کد ملی 002020XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 3 . یونس خلیلی جلینی کد ملی 212046XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سمت مدیرعامل، به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای یونس خلیلی جلینی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یونس خلیلی جلینی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ام البنین پاکمنش به شماره ملی 212253XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ علی اکبر گل بینی مفرد به شماره ملی 212203XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950725XXXX06875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی